Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

licznik 2020 06 10

nr konta: 03 1240 3842 1111 0000 4267 6566 z dopiskiem „koronawirus” i dla osób chcących pozostać anonimowymi z dopiskiem "darowizna anonimowa"

Umowa darowizny .pdf

Umowa darowizny .docx

 
 

Lista osób i firm wspierających finansowo szpital

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Aktualności

Co warto zabrać do szpitala

Co zabrać do szpitala ?

Nie­zbęd­ne do­ku­men­ty i wy­ni­ki badań z okre­su ciąży:

1.    dowód toż­sa­mo­ści

2.    karta prze­bie­gu ciąży,

3.    grupa krwi i Rh z prze­ciw­cia­ła­mi od­por­no­ścio­wy­mi (ory­gi­nał),

4.    wy­ni­ki badań usg wy­ko­na­ne w obec­nej ciąży,

5.    inne istot­ne wy­ni­ki badań i/lub kon­sul­ta­cji np.: kon­sul­ta­cja oku­li­stycz­na, kar­dio­lo­gicz­na, or­to­pe­dycz­na itd.,

6.    leki przyjmowane na stałe,

7.    Nip – zakładu pracy.

Dla Matki:

§  wy­god­na ko­szu­la do po­ro­du oraz 2 ko­szu­le umoż­li­wia­ją­ce kar­mie­nie pier­sią;

§  szla­frok, klap­ki;

§  biu­sto­nosz do kar­mie­nia pier­sią;

§  dwie pacz­ki dużych podpasek np. Bella;

§  majtki jednorazowe

§  jed­no­ra­zo­we pod­kła­dy na łóżko;

§  przy­bo­ry to­a­le­to­we;

§  dwa ręcz­ni­ki (ką­pie­lo­wy i zwy­kły);

§  ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we;

§  woda mi­ne­ral­na nie­ga­zo­wa­na.

 

Dla Dziec­ka:

§  5 ka­fta­ni­ków dla no­wo­rod­ka np. typu body (roz­miar 56 lub 62);

§  trzy pary śpiosz­ków lub 3 pa­ja­cy­ki;

§  paczkę pieluszek jednorazowych;

§  mokre chu­s­tecz­ki do pie­lę­gna­cji po­ślad­ków;

§  kocyk lub rożek;

§  mały ja­siek przy­dat­ny przy kar­mie­niu lub po­dusz­ka rogal do kar­mie­nia,

 

Do przy­ję­cia do po­ro­du nie jest po­trzeb­ne skie­ro­wanie

RODO

 

Zamówienia Publiczne

2020 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP