Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (108-12) Przemysław Sieroń 3913
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach (107-12) Michał Szczepański 3750
Udzielenie kredytu / pożyczki dla SPZZOZ w Gryficach (105-12) Mikołaj Dorosz 4085
Dostawa wraz z montażem lampy RTG szesnastorzędowego czterowarstwowego tomografu LightSpeed Plus dla SPZZOZ w Gryficach (104-12) Michał Szczepański 3854
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH (102-12) Michał Szczepański 3763
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (101-12) Michał Szczepański 3887
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji oraz aktualizacją oprogramowania i integracją z systemem HIS Eskulap (100-12) Mikołaj Dorosz 3741
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (103-12) Przemysław Sieroń 4380
Informacja o zamiarze ogłoszenia przetargu na świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim PIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji na aparaty wraz z integracją systemu HIS (Eskulap). Administrator 4090
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (97-12) Administrator 3916
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 1868
Dostawa zestawu do mammografii z cyfrową pośrednią rejestracją obrazu (CR) dla SOZZOZ w Gryficach. (98-12) Administrator 8234
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (95-12) Administrator 4103
Dostawa pomp infuzyjnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (94-12) Administrator 3792
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (93-12) Administrator 4367
Dostawę opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (92-12) Administrator 3983
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 4186
Dokończenie murowania ścian osłonowych. Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz roletami międzyszybowymi.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (86-12) Administrator 4220
Pakiet I. Roboty budowlane w zakresie dokończenia przebudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii. Pakiet II: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii (85-12) Administrator 4136
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (87-12) Administrator 4003
Dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla dorosłych na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (81-12) Administrator 3940
Dostawa sprzętu endoskopowego do wykonywania procedur urologicznych dla SPZZOZ w Gryficach (82-12) Administrator 4114
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (80-12) Administrator 3955
Dostawa respiratorów dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (79-12) Administrator 4985
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej na poziomie III piętra.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (77-1 Administrator 3556
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (75-12) Administrator 4979
Dostawa nitrylowych rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (53-12) Administrator 4036
Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (71-12) Administrator 3961
Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi i endoskopów dla SPZZOZ w Gryficach (72-12) Administrator 4187
Dostawa opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (67-12) Administrator 4397
Dostawa gwoździ dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ w Gryficach (70-12) Administrator 4317
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej, 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (69-12) Administrator 3591
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (68-12) Administrator 4605
Dostawa łóżek i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (62-12) Administrator 4765
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (65-12) Administrator 4147
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (64-12) Administrator 4642
Dostawa płynów dializacyjnych do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (63-12) Administrator 4042
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (61-12) Administrator 4501
Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej przeciwpożarowej (60-12) Administrator 4904
Udzielenie kredytów dla SPZZOZ w Gryficach (58-12) Administrator 4477
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (59-12) Administrator 6050
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (27-12) Administrator 3985
Dostawa leku Imiglucerase (Cerezyme) do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach (57-12) Administrator 4196
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (56-12) Administrator 4568
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (55-12) Administrator 4113
Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (54-12) Administrator 4578
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku/. (52-12) Administrator 4335
Dostawa tonerów i papieru dla SPZZOZ w Gryficach (43-12) Administrator 4216
Dostawa płynów do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (48-12) Administrator 4226
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie (49-12) Administrator 4318
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (51-12) Administrator 7333
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (46-12) Administrator 4945
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej- budynku kotłowni w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (45-12) Administrator 4361
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Gryficach (44-12) Administrator 4241
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (41-12) Administrator 4289
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (40-12) Administrator 4624
Dokończenie izolacji cieplnej stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego budynku szpitala (38-12) Administrator 4172
Dokończenie budowy konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne na dachu budynku szpitala (34-12) Administrator 4427
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (37-12) Administrator 4141
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (35-12) Administrator 4035
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiającym bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (10-12) Administrator 4972
Dostawa oleju opałowego dla oddziału Zamiejscowego w Resku SPZZOZ w Gryficach (36-12) Administrator 4158
Usługi serwisowe z nadzorem autorskim systemu informatycznego Administracja /Impuls/ wraz z migracją 19 licencji IMPULS 4 na 5 dla SPZZOZ w Gryficach (32-12) Administrator 4077
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap dla SPZZOZ w Gryficach (33-12) Administrator 4169
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (31-12) Administrator 4379
Dostawa rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (30-12) Administrator 4615
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (17-12) Administrator 6738
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 2654
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (23-12) Administrator 4695
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (13-12) Administrator 4224
Dostawa sprzętu do operacji kręgosłupa dla oddziału neurochirurgicznego w SPZZOZ Gryfice (22-12) Administrator 4578
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (12-12) Administrator 4987
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 4452
Dostawa sprzętu na potrzeby teleradiologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (21-12) Administrator 5241
Usługa Ochrony fizycznej obiektów i terenu SPZZOZ w Gryficach (19-12) Administrator 4687
Dostawa leku Imiglucerase(Cerezyme) do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (20-12) Administrator 4381
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 2238
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 4306
Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu (14-12) Administrator 5646
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (11-12) Administrator 3978
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (01-12) Administrator 5085
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” (08-12) Administrator 4532
Dostawa czynników autogennych wzrostu dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ Gryfice (2-12) Administrator 4191

Dla pacjenta

eWUŚ

Zamówienia Publiczne

2014 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP