Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (108-12) Przemysław Sieroń 4041
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach (107-12) Michał Szczepański 3922
Udzielenie kredytu / pożyczki dla SPZZOZ w Gryficach (105-12) Mikołaj Dorosz 4239
Dostawa wraz z montażem lampy RTG szesnastorzędowego czterowarstwowego tomografu LightSpeed Plus dla SPZZOZ w Gryficach (104-12) Michał Szczepański 3987
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH (102-12) Michał Szczepański 3920
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (101-12) Michał Szczepański 4042
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji oraz aktualizacją oprogramowania i integracją z systemem HIS Eskulap (100-12) Mikołaj Dorosz 3894
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (103-12) Przemysław Sieroń 4540
Informacja o zamiarze ogłoszenia przetargu na świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim PIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji na aparaty wraz z integracją systemu HIS (Eskulap). Administrator 4264
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (97-12) Administrator 4088
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 1897
Dostawa zestawu do mammografii z cyfrową pośrednią rejestracją obrazu (CR) dla SOZZOZ w Gryficach. (98-12) Administrator 8336
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (95-12) Administrator 4254
Dostawa pomp infuzyjnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (94-12) Administrator 3921
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (93-12) Administrator 4491
Dostawę opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (92-12) Administrator 4077
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 4315
Dokończenie murowania ścian osłonowych. Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz roletami międzyszybowymi.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (86-12) Administrator 4335
Pakiet I. Roboty budowlane w zakresie dokończenia przebudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii. Pakiet II: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii (85-12) Administrator 4240
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (87-12) Administrator 4123
Dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla dorosłych na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (81-12) Administrator 4058
Dostawa sprzętu endoskopowego do wykonywania procedur urologicznych dla SPZZOZ w Gryficach (82-12) Administrator 4242
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (80-12) Administrator 4062
Dostawa respiratorów dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (79-12) Administrator 5078
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej na poziomie III piętra.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (77-1 Administrator 3647
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (75-12) Administrator 5081
Dostawa nitrylowych rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (53-12) Administrator 4148
Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (71-12) Administrator 4092
Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi i endoskopów dla SPZZOZ w Gryficach (72-12) Administrator 4327
Dostawa opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (67-12) Administrator 4503
Dostawa gwoździ dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ w Gryficach (70-12) Administrator 4433
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej, 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (69-12) Administrator 3698
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (68-12) Administrator 4746
Dostawa łóżek i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (62-12) Administrator 4894
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (65-12) Administrator 4281
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (64-12) Administrator 4778
Dostawa płynów dializacyjnych do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (63-12) Administrator 4154
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (61-12) Administrator 4609
Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej przeciwpożarowej (60-12) Administrator 5043
Udzielenie kredytów dla SPZZOZ w Gryficach (58-12) Administrator 4612
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (59-12) Administrator 6183
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (27-12) Administrator 4109
Dostawa leku Imiglucerase (Cerezyme) do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach (57-12) Administrator 4304
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (56-12) Administrator 4676
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (55-12) Administrator 4249
Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (54-12) Administrator 4701
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku/. (52-12) Administrator 4458
Dostawa tonerów i papieru dla SPZZOZ w Gryficach (43-12) Administrator 4329
Dostawa płynów do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (48-12) Administrator 4350
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie (49-12) Administrator 4413
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (51-12) Administrator 7434
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (46-12) Administrator 5083
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej- budynku kotłowni w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (45-12) Administrator 4501
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Gryficach (44-12) Administrator 4353
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (41-12) Administrator 4398
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (40-12) Administrator 4754
Dokończenie izolacji cieplnej stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego budynku szpitala (38-12) Administrator 4278
Dokończenie budowy konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne na dachu budynku szpitala (34-12) Administrator 4514
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (37-12) Administrator 4264
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (35-12) Administrator 4148
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiającym bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (10-12) Administrator 5076
Dostawa oleju opałowego dla oddziału Zamiejscowego w Resku SPZZOZ w Gryficach (36-12) Administrator 4289
Usługi serwisowe z nadzorem autorskim systemu informatycznego Administracja /Impuls/ wraz z migracją 19 licencji IMPULS 4 na 5 dla SPZZOZ w Gryficach (32-12) Administrator 4210
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap dla SPZZOZ w Gryficach (33-12) Administrator 4293
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (31-12) Administrator 4491
Dostawa rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (30-12) Administrator 4757
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (17-12) Administrator 6836
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 2684
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (23-12) Administrator 4798
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (13-12) Administrator 4329
Dostawa sprzętu do operacji kręgosłupa dla oddziału neurochirurgicznego w SPZZOZ Gryfice (22-12) Administrator 4692
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (12-12) Administrator 5189
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 4574
Dostawa sprzętu na potrzeby teleradiologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (21-12) Administrator 5335
Usługa Ochrony fizycznej obiektów i terenu SPZZOZ w Gryficach (19-12) Administrator 4800
Dostawa leku Imiglucerase(Cerezyme) do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (20-12) Administrator 4516
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 2276
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 4410
Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu (14-12) Administrator 5747
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (11-12) Administrator 4080
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (01-12) Administrator 5194
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” (08-12) Administrator 4655
Dostawa czynników autogennych wzrostu dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ Gryfice (2-12) Administrator 4288

Dla pacjenta

eWUŚ

Zamówienia Publiczne

2014 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP